Yutong Song

Postdoctoral Assistant

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2014 – Jun 2018     Beijing Forestry University       Bachelor

Aug 2018 – Jan 2024      Tsinghua University                  Ph.D.

Work

Feb 2024 – present         Tsinghua University                   Postdoctoral Assistant

Scholarship and Awards

2020    National Scholarship for Postgraduates

Publication

7. Yutong Song#; Hangping Yao#; Nanping Wu#; Jialu Xu#; Zheyuan Zhang#; Cheng Peng; Shibo Li; Weizheng Kong; Yong Chen; Miaojin Zhu; Jiaqi Wang; Danrong Shi; Chongchong Zhao; Xiangyun Lu; Martín Echavarría Galindo; Sai Li; In situ architecture and membrane fusion of SARS-CoV-2 Delta variant, PNAS, 2023, 120(19): e2304603120; DOI: 10.1073/pnas.2304603120

6. Ye Hong#; Yutong Song#; Zheyuan Zhang; Sai Li; Cryo-electron tomography: the resolution revolution and a surge of in situ virological discoveries, Annual Review of Biophysics, 2023, 52(1):14.1–14.22; DOI: 10.1146/annurev-biophys-092022-100958

5. Joel D. Allen; Himanshi Chawla; Firdaus Samsudin; Lorena Zuzic; Aishwary Tukaram Shivgan; Yasunori Watanabe; Wan-ting He; Sean Callaghan; Ge Song; Peter Yong; Philip Brouwer; Yutong Song; Yongfei Cai; Helen M. E. Duyvesteyn; Tomas Malinauskas; Joeri Kint; Paco Pino; Maria J. Wurm; Martin Frank; Bing Chen; David I. Stuart; Rogier W. Sanders; Raiees Andrabi; Dennis R. Burton; Sai Li; Peter J. Bond*; Max Crispin*; Site-specific steric control of SARS-CoV-2 spike glycosylation, Biochemistry, 2021, 60(27): 2153-2169; DOI: 10.1021/acs.biochem.1c00279

4. Ying Liu#; Yutong Song#; Siyu Zhang; Min Diao; Shanjin Huang; Sai Li; Xu Tan; PSGL-1 inhibits HIV-1 infection by restricting actin dynamics and sequestering HIV envelope proteins, Cell Discovery, 08/2020; DOI:10.1038/s41421-020-0184-9

3. Fan Zhao; Yunan Liu; Xiaonan Su; Ji-Eun Lee; Yutong Song; Daliang Wang; Kai Ge; Juntao Gao; Michael Q. Zhang; Haitao Li; Molecular basis for histone H3 “K4me3-K9me3/2” methylation pattern readout by Spindlin1, Journal of Biological Chemistry, 2020, 295(49):16877-16887; DOI: 10.1074/jbc.RA120.013649

2. Hangping Yao#, Yutong Song#, Yong Chen#, Nanping Wu#, Jialu Xu#, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li*, and Sai Li*: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018

1. Shaofeng Qu; Xi Zhang; Yutong Song; Jinxing Lin; Xiaoyi Shan; THESEUS1 positively modulates plant defense responses against Botrytis cinerea through GUANINE EXCHANGE FACTOR4 signaling, Journal of Integrative Plant Biology, 2017, 59(11):797-804; DOI: 10.1111/jipb.12565 DOI: 10.1111/jipb.12565