Weizheng Kong

Ph.D. student

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2017 – Jul 2021         Nanjing University         Bachelor

Aug 2019 – Dec 2019        UC Berkeley                    Exchange student

Sept 2021 – present          Tsinghua University       Ph.D. student

Scholarship and Awards

2018, 2019, 2020     Academic Excellence Scholarship

2021                         Outstanding Graduate

Publication

1. Xu Wang, Qingxi Hu, Weizheng Kong, Chenyang Zhang, Shan Jia, Yuan Chang, Wei Deng, Andrey V. lishtva, Victor G. Shilenkov, Zhongqiu Li, Xingjun Tian: The Correlation Analysis between Ant Mounds and Plant Resource in Olkhon Region. Earth sciences and subsoil use, 10/2020; DOI: 10.21285/2686-9993-2020-43-3-436-446

2. Xiangxiang Liu, Yuan Liu, Huiyi Jin, Mohamed M. Khodeiry, Weizheng Kong, Ningli Wang, Jae K. Lee, Richard K. Lee: Reactive Fibroblasts in Response to Optic Nerve Crush Injury. Molecular Neurobiology, 04/2021; DOI: 10.1007/s12035-020-02199-4