Qi Huang

Ph.D. Candidate

ORCID

Education

Aug 2015 – Jun 2019     Fudan University          Bachelor

Aug 2019 – present        Tsinghua University     Ph.D. student

Scholarship and Awards

Aug 2019           Tsinghua Future Scholars Scholarship

Publication

1. Yiqing Chen*; Xi Chen*; Qi Huang; Zhiwei Shao; Yanqing Gao; Yangyang Li; Chun Yang; Hehua Liu; Jixi Li; Qiyao Wang; Jinbiao Ma; Yong-Zhen Zhang*; Yijun Gu*; and Jianhua Gan*; A unique DNA-binding mode of African swine fever virus AP endonuclease, Cell Discovery, 2020; DOI:s41421-020-0146-2.2020.06.013