Jiaxing Zhang

Technician

Researchgate

ORCID

Education

Sept 2014 – Jun 2018     Anhui University              Bachelor

Work

Jul 2018 – present          Tsinghua University         Technician

Publication

1. Ju X, Zhu Y, Wang Y, Li J, Zhang J, Gong M, Ren W, Li S, Zhong J, Zhang L, Zhang QC, Zhang R, Ding Q. A novel cell culture system modeling the SARS-CoV-2 life cycle. PLoS Pathog. 2021 Mar 12;17(3):e1009439. doi: 10.1371/journal.ppat.1009439.

2. Hangping Yao*, Yutong Song*, Yong Chen*, Nanping Wu*, Jialu Xu*, Chujie Sun, Jiaxing Zhang, Tianhao Weng, Zheyuan Zhang, Zhigang Wu, Linfang Cheng, Danrong Shi, Xiangyun Lu, Jianlin Lei, Max Crispin, Yigong Shi, Lanjuan Li#, and Sai Li#: Molecular architecture of the SARS-CoV-2 virus. Cell, 2020; DOI:10.1016/J.CELL.2020.09.018